Zmiana statusu
§ 20
zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą zarządu
Fundacji, zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji,
których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie
założycielskim.

Kontakt

Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Pies i Koń"

Stare Polichno ul. Młyńska 21
66-431 Santok
Tel. 508-615-137