Władze fundacji
§ 12
1. Władzami fundacji są:
a) Rada Fundacji,
b) zarząd Fundacji.
2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu
udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych
wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym
kosztów podroży.

Kontakt

Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Pies i Koń"

Stare Polichno ul. Młyńska 21
66-431 Santok
Tel. 508-615-137