"Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Pies i Koń" została ustanowiona aktem notarialnym przez fundatorów Kingę i Krzysztofa Pendelskich w kancelarii notarialnej przy ul. Dzieci Wrzesińskich 1 w Gorzowie Wielkopolskim.

Jest zaraejestrowana w KRS pod nr. 0000388209

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Miejscem działalności fundacji jest gospodarstwo rolne  (stajnia+zaplecze) należące do fundatorów.

Kontakt

Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Pies i Koń"

Stare Polichno ul. Młyńska 21
66-431 Santok
Tel. 508-615-137

Aktualności

Ważne daty z życia fundacji

  • 04 - 2011 - Ustanowienie fundacji aktem notarialnym przez fundatorów
  • 06 - 2011 - Rejestracja fundacji w KRS
  • 07 - 2011 - Złożenie projektu na dofinansowanie z PROW
  • 11 - 2001 - Adopcja koni "CZARODZIEJA" i "MAGNATA" z fundacji CENTAURUS
  • 03 - 2012 - Adopcja konia "MYSZA" z fundacji CENTAURUS
  • 03 - 2012 - Wstąpienie fundacji do ZLOP
  • 03 - 2012 - Udział w projekcie "LUBUSKA AKADEMIA EKONOMII SPOŁECZNEJ"